Waar ligt de Veluwe? 01/02/2010

Naar aanleiding van de LinkedIn/GIN-discussie over de ligging van de Veluwe ben ik eens gaan checken wat de neografen daarvan vinden. Uit een kleine steekproef bij de marktleiders op het gebied van de neografie is af te leiden dat de Veluwe, ondanks de term ‘gebied’, een puntlocatie is. Ervan uitgaande dat de waarheid in het midden ligt is te constateren dat de Veluwe in de buurt van Radio Kootwijk te vinden is.

Volgens Google ligt de Veluwe hier

Volgens Microsoft ligt de Veluwe hier

Wikipedia, als niet-geografische kennisbron, gebruikt een beschrijving om de ligging te duiden. Hieruit blijkt dat de Veluwe gelukkig toch als een gebied te beschouwen is: “De Veluwe is een overwegend beboste landstreek in de Nederlandse provincie Gelderland en een voormalig kwartier van het hertogdom Gelre. Kloksgewijs vanaf het stadje Hattem in het noorden wordt het gebied ruwweg begrensd door Apeldoorn, Dieren, Arnhem, Wageningen, Ede, Barneveld en Harderwijk. Ten onrechte wordt het soms gelijkgesteld met Nationaal park De Hoge Veluwe dat er minder dan een twintigste deel van uitmaakt.”

Stelling: het toepassen van ruimtelijke analyses op onbegrensde gebieden is uitstekend te gebruiken om ‘garbage in = garbage uit’ te illustreren.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.